Přejít na hlavní část

Nezaplatíš? Nedokončíš ročník! Ředitelka žádala peníze nad rámec školného

  • Získejte výhodnou půjčku
  • Bez poplatků předem a bez doložení příjmů
  • Nabízíme nejvýhodnější půjčky na trhu
  • Ušetřete své peníze

Nezaplatíš? Nedokončíš ročník! Ředitelka žádala peníze nad rámec školného

Pro studenty oboru diplomovaný zubní technik na Vyšší odborné škole Emanuela Pöttinga v Olomouci budou letošní prázdniny znamenat hodně vytoužený oddech. Někteří z nich v posledních měsících sváděli vyčerpávající boj s ředitelkou školy Ivou Burdovou. Na redakci bravocredit.cz se obrátila matka jedné z poškozených. S ohledem na dceru – studenti, kteří si na postup ředitelky stěžovali, prý čelili silnému tlaku – si přeje zůstat v anonymitě. Používáme změněné jméno. Díky srovnání různých nabídek se dozvíte konkrétní podmínky produktu rychlá půjčka i jejího splacení.

Plať a nediskutuj

 „Na podzim 2013 sdělila studentům třídní profesorka, že musí uhradit tři tisíce za materiál, který používají v praktické výuce při zhotovování výrobků, jež jsou požadovány ke zkouškám a jsou nutné ke klasifikaci a ukončení školního roku,“ popisuje paní Kristýna dění ve škole, kterou studuje její dcera. Poskytovatelem půjčky ihned je většinou nebankovní subjekt.

Požadavek studenty zaskočil. Platí si totiž školné – půjčky online. Na možnost, že by museli hradit další poplatky, je škola ani zřizovatel neupozornili. V prvním ročníku navíc potřebný materiál dostávali bezplatně. Studenti chtěli dostat žádost s uvedením částky a zdůvodněním platby písemně, většině z nich totiž platí studia rodiče. „A žádali také doklad o úhradě,“ dodává paní Kristýna. Zadělali si tím na nečekané trable.

Do věci se vložila půjčka před výplatou. „Odmítla požadované dokumenty vydat. Dostavila se opakovaně do třídy a požadovala okamžitě na místě podpis studenta a vyjádření, jakým způsobem platbu provede. Nedostali ani den na poradu s rodiči,“ stěžuje si paní Kristýna.

Část studentů se zdráhala nestandardním požadavkům ředitelky vyhovět. Tlak se stupňoval. „Došlo to tak daleko, že jim na jedné schůzce paní ředitelka řekla, že kdo platbu neuhradí, nedostane materiál, tudíž nebude mít výrobek, nebude klasifikován a ukončí studium. Po tomto výroku většina studentů ze strachu platbu uhradila. Někteří ve splátkách, protože částka byla nad jejich možnosti,“ vysvětluje matka studentky.

Část studentů se obrátila se stížností na zřizovatele školy, kterým je Olomoucký kraj. A nepochodili. „Vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Miroslav Gajdůšek se postavil za ředitelku školy,“ říká paní Kristýna. Kompletní vyjádření odboru ke stížnosti studentů si můžete přečíst zde.

Teprve začátkem dubna se studentům podařilo přimět ředitelku k sepsání písemného požadavku. „Jedná se o dokument, který neobsahuje nic konkrétního, ani požadovanou částku, ani období, které má pokrýt,“ zlobí se paní Kristýna.

Jenže přišel zvrat.

Maximální školné na „státních“ vyšších odborných školách

Obor

Školné (Kč)

Umění a užité umění

5000

Zemědělství a lesnictví
Veterinářství a veterinární prevence
Gastronomie, hotelnictví a turismus

4000

Publicistika, knihovnictví a informatika
Právo, právní a veřejnosprávní činnost

2500

Ostatní

3000

Zdroj: Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

Inspekce: Škola na peníze nemá nárok

Na podnět rodičů přišla věc prověřit Česká školní inspekce. Závěry jejího šetření jsou jasné: škola (zastoupená ředitelkou) porušila vyhlášku o vyšším odborném vzdělávání (s odkazem na § 123 školského zákona) – která stanovuje maximální výši školného na školách zřizovaných státem, krajem nebo obcí.

„Škola není povinna hradit veškeré náklady, které studentům v souvislosti s realizací práva na vzdělávání vzniknou. Nemusí samozřejmě hradit například dopravu studenta do školy, vybavení osobními pomůckami a podobně, ale musí zajistit průběh vzdělávání, který odpovídá školskému zákonu a akreditovanému vzdělávacímu programu. Rozložení těchto nákladů mezi školu a studenta (případně jeho zákonného zástupce) je upraveno právě formou úplaty za vzdělávání [tedy školného – pozn. red.]. Jestliže škola požaduje další platby (ať už je taková platba označena jakkoli) nad rámec školného, pak porušuje povinnost požadovat úhradu pouze formou úplaty ve stanovené výši,“ shrnuje závěry České školní inspekce náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Ředitelka školy: Žádný nátlak, dostali možnost

Inspekce ředitelku vyzvala k odstranění nedostatků. My jsme ředitelku školy Ivu Burdovou požádali, aby se k celé věci pro bravocredit.cz vyjádřila. Nabídla nám diametrálně odlišnou interpretaci situace. Posuďte sami.

„Po vyhodnocení finančních zdrojů a kalkulovaných nákladů pro školní rok 2013/2014 bylo rozhodnuto, že si budou studenti zajišťovat část spotřebního materiálu do praktické výuky samostatně. Studenti si danou část spotřebního materiálu hradili přímo ve škole a spotřební materiál je jim předáván příslušnými vyučujícími v hodinách praktické výuky. Pouze tři studentky oboru diplomovaný zubní technik nevyužily možnosti nabízené školou, spočívající ve zprostředkování zajištění spotřebního materiálu, a rozhodly se zajistit si tento materiál samostatně,“ okomentovala pro bravocredit.cz ředitelka školy Iva Burdová. A dodala, že studentům bylo na základě jejich žádosti vydáno potvrzení o úhradě. „Žádnému studentovi nebyla ve škole znemožněna praktická výuka,“ popírá tvrzení studentů Iva Burdová. Česká školní inspekce však na místě zjistila, že studenti, kteří materiál nezaplatili, v hodinách nepracovali.

Požádali jsme Ivu Burdovou také o komentář k závěrům České školní inspekce. „Respektuji závěry České školní inspekce, i když se s nimi neztotožňuji. Ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí jsem přijala opatření, na základě kterého byly studentům uhrazené finanční prostředky vráceny,“ sdělila nám ředitelka školy. Poslední z našich otázek – zda může vyloučit, že by stejný nebo podobný poplatek od studentů požadovala i v příštím školním roce – ponechala bez reakce.

Anketa

Chtělo by se vám zpátky do školy?

Zřizovatel: Na základce rodiče žákům taky kupují sešity

S dotazy jsme se obrátili také na představitele Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy. Jak je možné, že odbor školství, mládeže a tělovýchovy dospěl k tak odlišným závěrům než Česká školní inspekce? Jak to, že krajský úřad nezasáhl dřív?

„Závěry České školní inspekce respektujeme, nicméně poukazujeme na to, že § 123 školského zákona zmiňovaný Českou školní inspekcí řeší úplatu za vzdělávání a školské služby, nikoliv otázky týkající možného vybírání příspěvků na spotřební materiál. Stejně jako Českou školní inspekcí zmiňovaný § 14 vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání, který taktéž řeší úplatu za vzdělávání. Výše úplaty pro daný obor byla ve škole stanovena správně,“ okomentovala pro bravocredit.cz Kamila Navrátilová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy se podle jejích slov na rozdíl od školní inspekce zabýval pojmem bezplatnosti vzdělávání, který je deklarován § 2 školského zákona a ke kterému se vyjadřoval i Ústavní soud.

„V této souvislosti podotýkáme, že je běžnou záležitostí, že i na základních školách žákům rodiče kupují sešity, pracovní sešity, psací potřeby, výtvarné potřeby a další spotřební materiál spojený s docházením do školy, na středních školách pak učebnice a podle míry zastoupení praktického vyučování i některé další potřeby, týkající se odborného zaměření daného oboru vzdělání,“ argumentuje mluvčí krajského úřadu.

Zajímalo nás, zda krajský úřad přistoupí na základě výsledků kontroly České školní inspekce ve škole ke konkrétním opatřením.

„Závěry České školní inspekce budou předmětem projednání, včetně případného přijetí opatření vůči ředitelce školy. Celá záležitost tak bude postoupena ke konečnému rozhodnutí zřizovateli, konkrétně Radě Olomouckého kraje. Z hlediska zřizovatele pak o uvedené záležitosti budeme informovat ředitele na pravidelných poradách, aby se předešlo obdobným problémům,“ ujistila nás mluvčí krajského úřadu Kamila Navrátilová.

Písemné vyjádření k dotazům nám do redakce ředitelka školy, Iva Burdová, zaslala ve čtvrtek 26. 6. dopoledne. Až později se ukázalo, že se v něm nezmínila, že předchozí den rozeslala zaměstnancům školy e-mail, ve kterém oznámila svou rezignaci.

Líbil se vám článek?

Diskuze

13. 7. 2014 12:59, ...

Myslím, že článek není zas tak od věci!! Od doby změny ředitelky jde škola od desíti k pěti!!

 

11. 7. 2014 16:11, Jaroslav Směšný

Mj. kde se takhle vybírají peníze stojí určitě za pokus zjistit s pomocí školní inspekce či policie zda se neberou také za to, aby se děti na tuto prestižní školu vůbec dostaly Zdraví Jarda

 

Další příspěvky v diskuzi (21 komentářů)

Čtenáři také navštívili

Pokud se české školy budou štítit principů asertivity a zdravého sebevědomí, jen tím zametou cestu k moci pro další generaci psychopatů.

Dokázat přečíst ještě neznamená dokázat čtenému rozumět. Umět něco sečíst ještě neznamená, že si v životě dokážeme spočítat, co nás kolik bude stát a na čem kolik vyděláme. Zkrátka to, že má dítě jednotku...

Bez počítačové gramotnosti jste zkrátka dneska nahraní.

V březnu proběhnou zápisy do mateřských škol. Mnoho rodičů bude očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí s napětím, jaké zažívá hráč nad stolem s ruletou. Rodiče, kterým končí rodičovská a chystají se...

Problematika placeného studia na státních vysokých školách je ožehavým tématem, na které se nedá pohlížet černobíle. Stěžejní otázkou by nemělo být to, zda se má školné zavést, ale spíše, za jakých podmínek....

Oblíbená témata

česká školní inspekce, škola, školné, školství, vyšší odborné školy, vzdělání

Prověřte si svého poradce

Proklepněte si svého finančního poradce v registrech ČNB. Zkontrolovat si můžete i všechny finanční subjekty podléhající dozoru ČNB.

Benzín nebo nafta, co se vyplatí?

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Spotřeba vody - kde se dá ušetřit

Kolik ušetříte s úspornou žárovkou

RPSN - kolik stojí úvěr

Čas jsou peníze, aneb kolik stojí váš čas

Slevy na mobilní paušály

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Vrácení poštovného.
Poradna > Spotřebitelská poradna

Otázka: Zdravím. Byla mi uznaná reklamace, provedena výměna za nový kus. Ale prodejce odmítá mi proplatit poštovné, které jsem zaplatil pro zaslání na reklamaci. Tak jak to tedy je? Díky. více

Spotřebitelská poradna

Obchodní právo

Občanské právo

Finanční právo

Pracovní právo

Interaktivní grafiky

Spotřeba vody - kde se dá ušetřit

Průměrná čtyřčlenná rodina v České republice spotřebuje za rok 150 až 190 tisíc litrů vody. Jak je na tom vaše rodina a kde byste mohli ušetřit?

Vývoj ceny benzínu a ceny nafty

V naší interaktivní mapě najdete ceny benzínu Natural 95 a nafty ze které snadno zjistíte, jaké jsou ceny pohonných hmot v jednotlivých krajích. Vývoj ceny Naturalu 95 a nafty můžete porovnat s celorepublikovým...

Výpis institucí

Doplňky pro web

Provozujete webové stránky? Blogujete? Chodí k vám lidé, protože něco hledají? Nyní jim můžete nabídnout víc. bravocredit.cz pro vás připravili unikátní widget s pravidelně aktualizovanými cenami pohonných hmot.
Kód ke stažení je k dispozici zde.

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Obchodní rejstřík v mobilu

Mobilní Obchodní rejstřík umožňuje nejen snadné vyhledávání firem a osob, které v nich působí, ale také osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Ověření základních informací o lidech a firmách, s nimiž podnikáte, je tak otázkou okamžiku. Navíc odpadá závislost na počítači (a státním aparátu).

Ke stažení

Nejčtenější články

Očima expertů: Třetí největší slevový web na lopatkách. Padnou další?

Slevových portálů ubývá, jejich celkové tržby ale stále rostou. Už však neplatí, že se...více

Až moc dobře lubrikovaný život. Sbohem, Foursquare

Žádný spotřebitelský magazín České televize neudělal pro dobro a bezpečí spotřebitelů...více

Velké srovnání: Ceny za kWh elektřiny a plynu 2014

Na faktuře za elektřinu i za plyn najdeme množství položek. Nikde ale není jasně uvedeno,...více

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Klíčová slova

Poradíme zdarma s výběrem finančních produktů

Najdeme vám nejvýhodnější finanční produkty. Zdarma!

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Užitečné

Web