Přejít na hlavní část

Srovnání energetických trhů: Jak jsou na tom u sousedů?

  • Získejte výhodnou půjčku
  • Bez poplatků předem a bez doložení příjmů
  • Nabízíme nejvýhodnější půjčky na trhu
  • Ušetřete své peníze

Srovnání energetických trhů: Jak jsou na tom u sousedů?

Ještě před několika lety byla energetika v řadě evropských zemí zcela v rukou státních monopolů. Zvyšující se tlak na nižší ceny energií společně s potřebou zapojit soukromý kapitál do výstavby nových zdrojů však na počátku 90. let minulého století vedl Evropskou unii k myšlence liberalizace a jejímu postupnému prosazování do praxe. Zaměřte se především na různé akce, které jednotlivé pujcky nabízí.

Liberalizace energetiky v Evropě

Na evropské úrovni bylo v tomto ohledu provedeno hned několik kroků, známých spíše jako „liberalizační balíčky“ – klimaticko-energetický balíček a takzvaný třetí energetický balíček. V překladu z balíčkovštiny: jde o dva důležité soubory eurounijních právních předpisů. První z nich cílí na vytvoření nástrojů účinně reagujících na změny klimatu (mimo jiné obsahuje známou směrnici o 20procentním podílu obnovitelných zdrojů do roku 2020), druhý z nich se pojí s vytvářením konkurečního prostředí na evropském energetickém trhu. Japonská půjčka je smluvní vztah mezi věřitelem a klientem, který žádá o poskytnutí úvěru.

Jednotlivé státy Unie tedy k liberalizaci energetiky tlačila Evropská unie sama. Jejím cílem je v globálním pohledu zvýšení konkurenceschopnosti na světových trzích, z pohledu koncových zákazníků pak snížení cen elektřiny a zemního plynu. Nástrojem pak je umenšení státních zásahů do elektroenergetiky a plynárenství, otevřená možnost podnikání na tomto poli a právo zákazníků vybrat si svého dodavatele energie. pujcka před výplatou je tu pro každého.

Jakého pokroku v tomto ohledu dosáhla Česká republika a její sousedé? Podívejme se postupně na jednu zemi za druhou – abychom nakonec skončili doma. Produkt Cofidis půjčky bez registru Vám zajistí hotovost takřka okamžitě.

Šetříme (nejen) na energiích

Nekrmte je!

Německo

Německý elektrárenský trh je liberalizovaný od roku 1998. Do dubna roku 1998 mu vládly monopoly – Německo bylo rozděleno do regionů a v každém z nich dodávala elektřinu a určovala ceny pouze jedna společnost.

V roce 2005 pak pro tento trh Němci ustanovili regulátora: Bundesnetzagentur (Spolkovou agenturu sítí). To pomohlo nárůstu konkurence na trhu – do té doby celý energetický trh více či méně ovlivňovali především čtyři největší provozovatelé sítí (E.ON, RWE, Vattenfall, EnBW), kteří v podstatě mohli určovat výši cen a diskriminovat ostatní společnosti.

Po vzniku regulátora šly podle Annegret Groebelové z Bundesnetzagentur ceny energií mírně dolů. Na základě soudního rozhodnutí také musely energetické společnosti začít zveřejňovat konečné ceny pro zákazníky předem, takže je později nemohly neúměrně navyšovat.

Liberalizace trhu se zemním plynem v Německu pak začala v roce 2006 s novou legislativou, kdy Bundesnetzagentur dostala pokyn začít kontrolovat i tento trh. Každý německý odběratel si tak dnes může svobodně vybrat svého dodavatele elektřiny či plynu. Domácnosti můžou volit z více než 800 dodavatelů plynu a tisícovky dodavatelů elektřiny. Podle analytika Jiřího Gavora z poradenské společnosti ENA jsou však zákazníci v Německu konzervativnější a mnoho z nich zůstává u relativně drahého dodavatele/tarifu.

Polsko

Liberalizace trhu s elektřinou v Polsku odstartovala 1. července 2007. Podle zprávy šéfa polského Energetického regulačního úřadu (Urząd Regulacji Energetyki) z roku 2013 stát v posledních letech intenzivně pracoval na začlenění třetího energetického balíčku, deregulaci cen elektřiny pro domácnosti a celkově vyvinutí fungujícího modelu pro odběratele, kteří chtějí změnit dodavatele.

V roce 2012 byl pak zahájen proces liberalizace polského trhu s plynem a nyní se pracuje též na deregulaci tohoto trhu, neboť do té doby byl stále ještě plně regulovaný. Podle novely energetického zákona by tak například od 1. července 2014 měla 70 procent z celkové ceny plynu tvořit obchodní cena stanovená prostřednictvím nákupu na burzách.

Trh s plynem zatím zaznamenává jen pomalé změny – například v roce 2012 prodávalo plyn pro 141 240 zákazníků třináct velkých obchodníků. A to nezahrnujeme toho největšího. Dominantní postavení zde má společnost PGNiG Capital Group, která také v nemalé míře ovlivňuje strukturu maloobchodního trhu.

Polské domácnosti zatím své dodavatele energií nemění v tak vysoké míře jako v Česku, i když ve srovnání let 2011 a 2012 se počet odběratelů, kteří přešli k novému dodavateli, zvýšil více než pětinásobně (z 14 341 na 77 284). Většina domácností však stále odebírá energie prostřednictvím „zavedených“ dodavatelů.

Na polském trhu dnes aktivně působí přes 80 dodavatelů elektřiny. Změny dodavatele však často provází řada stížností na jednání některých obchodníků, adresovaných regulátorovi. Úřad pak v případech, kdy jsou někteří dodavatelé podezříváni z užívání nekalých praktik (např. neinformování o všech částech nabídky, jako je dodatečné zdravotní pojištění nebo finanční sankce za předčasné ukončení smlouvy), spolupracuje s Úřadem pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (UOKiK).

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Slovensko

Ve srovnání s Polskem má Slovensko mírný náskok, nicméně za českým energetickým trhem je zhruba o dva roky pozadu. Třetí energetický balíček zde vstoupil v platnost v září 2012, samotná liberalizace začala v roce jak pro trh s elektřinou, tak pro trh s plynem od 1. července 2007. Regulátorem je zde Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Letošní zpráva slovenské analytické společnosti Energy analytics zabývající se srovnáním slovenského a českého energetického trhu hovoří v první řadě o tom, že český trh se už adaptoval na tržní neregulované prostředí dodávky, je vnímaný jako nasycený a vykazuje poměrně stabilní ekonomické ukazatele. Slovenský trh je však stále regulovaný v oblasti dodávky domácnostem a malým podnikům a hospodářské ukazatele jsou rozptýlenější než v Česku, především na straně dodávky.

Na Slovensku působí přes 38 dodavatelů elektřiny a plynu a například v roce 2012 změnilo svého dodavatele plynu více než 131 000 domácností. Celkové počty změn dodavatelů jsou však mnohem nižší než v Česku. „Na Slovensku nemají změny dodavatele díky státní regulaci takový prostor a ani ekonomický smysl,“ říká Jiří Gavor. Je také třeba uvést, že Slováci se rovněž potýkají s praktikami podomního prodeje a ÚRSO i tisk přinášejí rady, jak nenaletět na různé nekalé triky.

Rakousko

Dozor nad prosazením liberalizace rakouského trhu s elektřinou a plynem má společnost Energie-Control GmbH, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát. Elektrárenský trh se u našich jižních sousedů začal liberalizovat od 1. října 2001, plynárenský pak o rok později. Podle zprávy regulátora k desátému výročí zahájení liberalizace probíhá tento proces v Rakousku bez problémů a ve zpětném pohledu se ukazuje, že bez něj by ceny energií byly pravděpodobně vyšší.

Rakouské domácnosti si můžou svobodně vybrat svého dodavatele elektřiny a plynu. V oblasti dodávek elektřiny se dnes pohybuje více než 130 různých obchodníků, kteří své služby nabízejí buďto celostátně (na území celého Rakouska), nebo regionálně (např. pouze na území jednotlivých měst). Dodavatele plynu lze rozlišit podobným způsobem; dohromady jich nyní v Rakousku existuje přes 30.

Česko

Proces liberalizace trhu s elektřinou byl v České republice odstartován vydáním energetického zákona č. 458/2000 Sb. v roce 2000. V následujících šesti letech se utvářelo prostředí pro plné otevření trhu a zavedení konkurečního prostředí. Od roku 2006 pak mají všichni odběratelé právo na svobodnou volbu svého dodavatele elektřiny, od roku 2007 i obchodníka se zemním plynem.

Zpočátku lidé možnosti změny dodavatele příliš nevyužívali, přelomovým se stal až rok 2009, kdy počty domácností, které přešly k jinému dodavateli energií, začaly postupně narůstat. Nejjasněji to ukazují statistiky Operátora trhu (OTE), který tato čísla průběžně zaznamenává.

Rok

Počet změn dodavatele elektřiny

Počet změn dodavatele plynu

2006

10 670

-

2007

41 637

není k dispozici

2008

51 115

není k dispozici

2009

87 583

33 327 (podle čísel ze zprávy ERÚ)

2010

232 083

76 659

2011

436 975

359 996

2012

450 245

344 005

2013

350 593

293 660

Zdroj: OTE a ERÚ

Anketa

Sledujete nabídky dodvatelů energií?

Stejně tak se od této doby začala na trhu objevovat řada nových, alternativních dodavatelů, soustředících se na zákazníky z řad domácností a malých podnikatelů. Dnes už na českém energetickém trhu aktivně působí více než čtyřicet dodavatelů elektřiny a plynu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) považuje proces liberalizace českého trhu s energiemi ve srovnání s ostatními státy Evropské unie za úspěšný. Podle úřadu se díky nastaveným podmínkám během velmi krátké doby transformoval z plně regulovaného do konkurenčního prostředí. Toto prostředí volné soutěže se stalo inspirací pro mnohé další státy Evropské unie.

Podobný názor zastávají i odborníci. „Česká republika je zemí snad s nejliberálnějším a vysoce konkurenčním tržním prostředím v Evropě, jak elektřině tak i v plynu. Změna dodavatele zde probíhá relativně velmi jednoduše. Podíl komodity na celkové ceně patří v Česku k nejnižším v Evropské unii. Na Slovensku, v Maďarsku a i v Polsku stlačuje ceny pro domácnosti direktivně stát, což se mimochodem více či méně zastřeně praktikuje i v mnoha dalších zemích Evropské unie, například ve Francii,“ myslí si analytik Jiří Gavor. Dodává, že liberální trh v ČR měl svou stinnou stránku v podobě nekalých praktik podomního prodeje. „V tomto ohledu se Česko vymyká, nyní ale to nejhorší již snad máme za sebou,“ uzavírá Gavor.

Michaela Vinšová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Líbil se vám článek?

Diskuze

8. 4. 2014 8:54, M O H A Č Martin

Jak stojí psáno v článku, "Liberalizace trhu měla snížit cenu energií pro spotebitele" U nás začala v roce 2000. Pak - li že se nepletu, není jediný z nás, komu by energie od té doby slevnila. Ano, po direktivním zásahu státu, kdy zastropoval příspěvky na obnovitelné zdroje slevnila elektřina +- o 10 procent celkově. I tak je podstatně dražší, než v roce 2000. Takže kde že je ten přínos liberalizace trhu pro maloodběratele? Cena šla dolů až po zásahu státu, což je protipól oné liberalizace. A i přes to, je cena stále vyšší, než na počátku.

 

9. 4. 2014 7:44, shj_cz

Nesnažím se shánět nejlevnějšího dodavatele. Na Jižní Moravě je rozvodnou společností pro elektřinu E-on a pro plyn RWE. Vidávám jezdit jejich opravárenská auta, a to je důvod proč jim důvěřuji a odebírám energie od nich a ne od nějakých "přeprodejců". Zaměřuji se více na úsporu elektrické energie: úsporné výbojkové žárovky, LED svítidla atd... Ale tedˇ z jiného soudku. Promiňte mi odbočení, ale za vynikající považuju dokumentační foto vycházející z názvu článku: vtipné a fotograficky perfekně zvládnuté. Nenašel jsem autora snímku. Jsem přesvědčen, že by si zasloužit zveřejnit.

 

Další příspěvky v diskuzi (8 komentářů)

Čtenáři také navštívili

Cenu elektřiny nebo plynu si na podzim 2013 zafixovala řada domácností. Jak si stojí fixované ceny v porovnání s těmi standardními? Vyplácejí se a vyplatí se i do budoucna? Přinášíme vám srovnání běžných...

Zanedlouho to bude rok, co první obec uspořádala elektronickou aukci elektřiny a plynu pro své občany. Od té doby se do takzvaných e-aukcí energií zapojila řada domácností. Dražba energií s sebou ale nese...

Tisíce domácností řeší nepříjemnou situaci. Před nějakou dobou podepsali smlouvu s novým dodavatelem elektřiny. Ten měl vyřídit i všechny přestupní náležitosti u starého dodavatele, dostal na to od odběratelů...

Stěhujete se do nového bytu? Koupili jste dům? Pro nájemníka možnost, pro majitele nutnost: nechat na sebe převést odběr elektřiny nebo plynu nebo obojího. Jak probíhá přepis odběrného místa a co je k...

Uvažujete o změně dodavatele elektřiny či plynu? Právě v topné sezóně, kdy spotřebováváme nejvíce energií, se na platbách dá hodně ušetřit. Dá se ale dodavatel změnit okamžitě? Jak taková změna probíhá...

Oblíbená témata

ceny energií, dodavatelé elektřiny, dodavatelé energií, dodavatelé plynu, elektřina, energetika, energie, evropská unie, liberalizace, německo, plyn, polsko, rakousko, regulace, slovensko, změna dodavatele

Prověřte si svého poradce

Proklepněte si svého finančního poradce v registrech ČNB. Zkontrolovat si můžete i všechny finanční subjekty podléhající dozoru ČNB.

Benzín nebo nafta, co se vyplatí?

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Spotřeba vody - kde se dá ušetřit

Kolik ušetříte s úspornou žárovkou

RPSN - kolik stojí úvěr

Čas jsou peníze, aneb kolik stojí váš čas

Slevy na mobilní paušály

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Vrácení poštovného.
Poradna > Spotřebitelská poradna

Otázka: Zdravím. Byla mi uznaná reklamace, provedena výměna za nový kus. Ale prodejce odmítá mi proplatit poštovné, které jsem zaplatil pro zaslání na reklamaci. Tak jak to tedy je? Díky. více

Spotřebitelská poradna

Obchodní právo

Občanské právo

Finanční právo

Pracovní právo

Interaktivní grafiky

Spotřeba vody - kde se dá ušetřit

Průměrná čtyřčlenná rodina v České republice spotřebuje za rok 150 až 190 tisíc litrů vody. Jak je na tom vaše rodina a kde byste mohli ušetřit?

Vývoj ceny benzínu a ceny nafty

V naší interaktivní mapě najdete ceny benzínu Natural 95 a nafty ze které snadno zjistíte, jaké jsou ceny pohonných hmot v jednotlivých krajích. Vývoj ceny Naturalu 95 a nafty můžete porovnat s celorepublikovým...

Výpis institucí

Doplňky pro web

Provozujete webové stránky? Blogujete? Chodí k vám lidé, protože něco hledají? Nyní jim můžete nabídnout víc. bravocredit.cz pro vás připravili unikátní widget s pravidelně aktualizovanými cenami pohonných hmot.
Kód ke stažení je k dispozici zde.

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Čtečky do kapsy

Rychlé, přehledné, funkční a vždy po ruce. Takové jsou naše mobilní čtečky webů bravocredit.cz a Finmag.

Ke stažení

Nejčtenější články

Očima expertů: Třetí největší slevový web na lopatkách. Padnou další?

Slevových portálů ubývá, jejich celkové tržby ale stále rostou. Už však neplatí, že se...více

Až moc dobře lubrikovaný život. Sbohem, Foursquare

Žádný spotřebitelský magazín České televize neudělal pro dobro a bezpečí spotřebitelů...více

Velké srovnání: Ceny za kWh elektřiny a plynu 2014

Na faktuře za elektřinu i za plyn najdeme množství položek. Nikde ale není jasně uvedeno,...více

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Klíčová slova

Poradíme zdarma s výběrem finančních produktů

Najdeme vám nejvýhodnější finanční produkty. Zdarma!

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Užitečné

Web